1) Publications de la Délégation de Perpignan

2012 – Els bons usos es perden. Petit diccionari fraseològic cerdanià. MORVAY, Károly, éd. IEC, Barcelone, 255p., 16×24 cm. Texte en catalan.
2011 – Les organitzacions de reivindicació catalana a Catalunya Nord (1960-1981). TAURINYÀ, Júlia. ICRECS, éd. Terra Nostra et Institut d’Estudis Catalans, Prada, 96p., 21×30 cm. Texte en catalan.

 

2) Publications de l’Institut d’Estudis Catalans

Les publications de l’Institut d’Estudis Catalans, académie de la langue catalane, concernent les champs des cinq sections qui la composent: philologie, histoire et archéologie, philosophie et sciences sociales, biologie, sciences et technologie. Les 28 sociétés filiales ont également une activité soutenue d’édition.

Les publications de l’Institut d’Estudis Catalans, académie de la langue catalane, concernent les champs des cinq sections qui la composent: philologie, histoire et archéologie, philosophie et sciences sociales, biologie, sciences et technologie. Les 28 sociétés filiales ont également une activité soutenue d’édition.

Principales revues en langue, sciences humaines et sociales:

Langue:

 • Estudis Romànics (Secció Filològica)
 • Ítaca. Quaderns Catalans de Cultura Clàssica (Societat Catalana d’Estudis Clàssics)
 • Llengua i literatura (Societat Catalana de Llengua i Literatura)
 • Terminàlia (Societat Catalana de Terminologia)
 • Treballs de Sociolingüística Catalana (Societat Catalana de Sociolingüística)

Histoire, art et archéologie:

 • Acta Numismàtica (Societat Catalana d’Estudis Numismàtics)
 • Arxiu de Textos Catalans Antics (Secció de Filosofia i Ciències Socials)
 • Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics
 • Calatan Historical Review (Secció Historico-Arqueològica)
 • Lambard. Estudis d’Art Medieval (Amics de l’Art Romànic)
 • Revista Catalana de Musicologia (Societat Catalana de Musicologia)
 • Tamid (Societat Catalana d’Estudis Hebraics)

Géographie:

 • Treballs de la Societat Catalana de Geografia

Droit et économie:

 • Anuari de la Societat Catalana d’Economia
 • Anuari de la Societat Catalana d’Estudis Jurídics
 • Revista Catalana de Dret Privat (Societat Catalana d’Estudis Jurídics)
 • Revista de Dret Histôric Català (Societat Catalana d’Estudis Jurídics)

Philosophie:

 • Anuari de la Societat Catalana de Filosofia

Sociologie:

 • Revista Catalana de Sociologia (Associació Catalana de Sociologia)

Communication:

 • Cinematògraf (Societat Catalana de Comunicació)
 • Periodística (Societat Catalana de Comunicació)
 • Treballs de Comunicació (Societat Catalana de Comunicació)

Sciences de l’éducation:

 • Butlletí de la Societat Catalana de Pedagogia
 • Educació i Història. Revista d’Història de l’Educació
 • Revista Catalana de Pedagogia (Societat Catalana de Pedagogia)

Portail de publications de l’Institut:
Pour y accéder: http://www.iec.cat/

Publications en ligne:
Pour y accéder: http://publicacions.iec.cat/MonografiesEnLinia.do